Sunergytech
โทร 02 101 8991, 061 545 5353, 062 880 0125, 092 248 2637
  • th

โซล่าปั๊ม SOLAR PUMP ปั๊มน้ำ DC


โซล่าปั๊ม SOLAR PUMP ปั๊มน้ำ DC

ปั๊มน้ำดีซี 12V แบบจุ่ม 2700 ลิตร/ชม.

เหมาะสำหรับ ใช้สูบน้ำในบ้าน โรงงาน สำหรับการเกษตรไร่นาร่องสวน สูบน้ำท่วม ที่เน้นขนสูบน้ำปริมาณมากๆ และใช้เวลารวดเร็ว

สอบถาม
สวิทซ์ปั๊มบาดาลไฟฟ้าอัตโนมัติ

สำหรับใช้ตัดต่อการทำงานของปั๊มแบบจุ่มแช่น้ำ (submersible pump) น้ำหนักเบาตัดต่อง่าย ตัดต่อทันทีตามระดับน้ำ ไม่ค้างแข็ง

สอบถาม
ปั๊มน้ำดีซี 12V แบบจุ่ม 11,000 ลิตร/ชม.

ใช้สูบน้ำในบ้าน ในโรงงาน บ่อบำบัดน้ำเสีย เติมอากาศ เติมจุลินทรีย์ ลดค่าไฟฟ้า สำหรับการเกษตรสูบน้ำเข้าไร่นา ร่องสวน บ่อปลา

สอบถาม
ปั๊มน้ำดีซี 12V สูบน้ำ 24,480 ลิตร/วัน

ความสามารถในการใช้งานต่อเนื่อง 24 ชม. มีระบบป้องกันความเสียหายอัตโนมัติเนื่องจากน้ำแห้งหรือความร้อน มีสวิทซ์แรงดันอัตโนมัติ

สอบถาม
ปั๊มน้ำดีซี 12V สูบน้ำ 5,700 ลิตร/วัน

มีระบบป้องกันความเสียหายอัตโนมัติเนื่องจากน้ำแห้งหรือความร้อน ใช้สูบน้ำ ทดน้ำ รดน้ำ ผัก พืช ไร่นา ป่าสวน ระบบน้ำหยด น้ำเลี้ยงตลอดวัน

สอบถาม
ปั๊มน้ำดีซี 12V สูบน้ำ 7,900 ลิตร/วัน

สามารถสูบน้ำเพื่อใช้ในงานเกษตร โรงเรียน โรงงาน โรงแรม ปั๊มกะทัดรัด ทำงานเงียบเรียบเบา กินไฟน้อย ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า

สอบถาม
ปั๊มน้ำดีซี 12V แบบจุ่ม 7000 ลิตร/ชม.

เหมาะสำหรับ ใช้สูบน้ำในบ้าน โรงงาน สำหรับการเกษตรไร่นาร่องสวน บ่อปลา ตู้ปลา สระน้ำ สูบน้ำท่วม (ไฟไม่ดูดเนื่องจากใช้ไฟ 12V)

สอบถาม
ปั๊มน้ำดีซี 12V แบบจุ่ม 4000 ลิตร/ชม.

เหมาะสำหรับ พื้นที่ต้องควบคุมสิ่งแวดล้อม วงการแพทย์ ฟาร์มเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์น้ำ อุตสาหกรรม การเกษตร บ้านพักอาศัย

สอบถาม
โซล่าเซลล์ดีซีปั๊ม

นวัตกรรมที่นำมาใช้ เมื่อเปรียบเทียบกับปั๊มน้ำที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพถึง 25 เปอร์เซนต์ ด้วยแม่เหล็กถาวร

สอบถาม
โซล่าเซลล์ดีซีปั๊มบาดาล

นวัตกรรมที่นำมาใช้ เพิ่มประสิทธิภาพถึง 25 เปอร์เซนต์ ด้วยแม่เหล็กถาวร ใช้กับไฟดีซี ไม่มีแปลงถ่าน ไม่ต้องมีเซนเซอร์มอเตอร์

สอบถาม