Sunergytech
โทร 02 101 8991, 061 545 5353, 062 880 0125, 092 248 2637
  • th

สินค้า


สินค้า

ปั๊มน้ำดีซีพลังงานแสงอาทิตย์

ปั๊มน้ำดีซี 24480 ลิตร พลังงานแสงอาทิตย์

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 180W

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 180W 24V ขนาด 2 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
ชุดสูบน้ำไกล 70 เมตร

ชุดสูบน้ำไกล 70 เมตร พร้อมแผงโซล่าเซลล์

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 250W

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 250W 24V ขนาด 2 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ 15000 ลิตร

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ 15000 ลิตร

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 370W

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 370W 48V ขนาด 2 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
ปั๊มน้ำไม่ใช้แบตเตอรี่

ปั๊มน้ำ17500 ลิตรไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 550W

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 550W 48V ขนาด 2 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
Solar pump inverter อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์

ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ ปั๊มน้ำ solar pump inverter ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 750W

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 750W 48V ขนาด 2 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
INVTโซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ solar pump inverter

INVTโซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ solar pump inverter INVTโซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ solar pump inverter สุดยอดอัจฉริยะ สูบน้ำไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 120W 24V

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 120W 24V สูบลึก 16 เมตร ขนาด 3 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม