Sunergytech
โทร 02 101 8991, 061 545 5353, 062 880 0125, 092 248 2637
  • th

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์


ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 180W

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 180W 24V ขนาด 2 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 250W

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 250W 24V ขนาด 2 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 370W

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 370W 48V ขนาด 2 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 550W

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 550W 48V ขนาด 2 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 750W

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 750W 48V ขนาด 2 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 120W 24V

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 120W 24V สูบลึก 16 เมตร ขนาด 3 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 180W 24V

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 180W 24V สูบลึก 22 เมตร ขนาด 3 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 120W 48V

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 120W 48V สูบลึก 22 เมตร ขนาด 3 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 150W 48V

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 150W 48V สูบลึก 18 เมตร ขนาด 3 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 200W 48V

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 200W 48V สูบลึก 30 เมตร ขนาด 3 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 400W 48V

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 400W 48V สูบลึก 40 เมตร ขนาด 3 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 600W 48V

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 600W 48V สูบลึก 52 เมตร ขนาด 3 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม