Sunergytech
โทร 02 101 8991, 061 545 5353, 062 880 0125, 092 248 2637
  • th

ชุดปั๊มน้ำพร้อมแผงโซล่าเซล


ชุดปั๊มน้ำพร้อมแผงโซล่าเซล

ปั๊มน้ำดีซีพลังงานแสงอาทิตย์

ปั๊มน้ำดีซี 24480 ลิตร พลังงานแสงอาทิตย์

สอบถาม
ชุดสูบน้ำไกล 70 เมตร

ชุดสูบน้ำไกล 70 เมตร พร้อมแผงโซล่าเซลล์

สอบถาม
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ 15000 ลิตร

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ 15000 ลิตร

สอบถาม
ปั๊มน้ำไม่ใช้แบตเตอรี่

ปั๊มน้ำ17500 ลิตรไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

สอบถาม