Sunergytech
โทร 02 101 8991, 061 545 5353, 062 880 0125, 092 248 2637
  • th
  • ขายปั๊มน้ำ
  • ขายปั๊มน้ำ

ขายปั๊มน้ำ

โซล่าเซลล์

 

"SUNERGYTECH ซันเนอยี่เทคโนโลยี" จำหน่ายปั๊มน้ำโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ครบวงจร เช่น แผงโซล่าเซลล์ Solar panel กังหันลม wind อินเวอร์เตอร์Inverter อินเวอร์เตอร์เชิ่อมต่อสายOn grid inverter ชาร์จคอนโทรลเลอร์ solar charger แบตเตอรี่ Battery ปั๊มน้ำ Pump ปั๊มน้ำบาล Submersible pump โซล่าปั๊ม Solar pump DC Pump หลอดไฟ LED ไฟถนน หลอดไฟประหยัดพลังงาน Energy saving Lamp อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อสายส่ง กังหันลม อุปกรณ์การใช้พลังงานลมฟรี ปลีกส่งอุปกรณ์พลังงานทดแทนครบวงจร ประหยัดพลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง นำยุดล้ำสมัย อุปกรณ์การเกษตร และอุปกร์ผ่อนแรงอีกมากมายเพื่อสะดวกสบายในการทำงาน

ปั๊มสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ (Solar Pump) เป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่นำมาใช้กับระบบโซล่าเซลล์ ซึ่งโดยมากแล้วจะใช้ในภาคการเกษตรกรรมและปศุสัตว์ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรืออาจจะนำไปใช้กับ โรงงาน โรงแรม บ้าน ธุระกิจ อุตสหกรรมต่างๆ แล้วแต่ความต้องการ โดยจะใช้โซล่าปั้มสูบน้ำจากที่ต่ำขึ้นที่สูง เพื่อเก็บน้ำไว้ในแทงค์น้ำ แล้วนำน้ำที่เก็บไว้ในแทงค์ไปใช้ประโยขน์ในด้านต่างๆ ตามต้องการ หรือจะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ทุ่นแรงที่สำคัญอย่างหนึ่ง ใช้สำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และแหล่งน้ำบนผิวดินสำหรับใช้ในด้านต่างๆ เช่น อุปโภค บริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม และระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ โดยทำงานร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ ทำให้ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากภายนอก มีระบบป้องกันความเสียหายที่เกิดจากน้ำแห้งหรือความร้อนโดยอัตโนมัติ เป็นระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ จึงไม่มีอันตรายจากไฟดูด หรือ ช๊อต มีสวิทซ์แรงดันอัตโนมัติ (สวิทซ์เปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติ) สามารถทำเป็นปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ทำงานเงียบ กินไฟน้อย เหมาะกับการสูบน้ำเพื่อใช้ในงานการเกษตร รดน้ำแปลงเกษตร สูบน้ำงานโรงแรม โรงงาน หน่วยงานต่างๆ สูบน้ำเลี้ยงสัตว์ สูบน้ำออกจากเรือ ระบบเปิด-ปิดบ่อปลา สามารถสูบน้ำเพื่อใช้ในงานเกษตร โรงเรียน โรงงาน โรงแรม ปั๊มกะทัดรัด ทำงานเงียบเรียบเบา กินไฟน้อย ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ลดรายจ่ายในการติดตั้งเสาเดินสายของระบบไฟฟ้าทั่วไป ดูแลง่ายไม่มีอันตรายจากไฟดูดไฟช็อต เนื่องจากเป็นระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ บำรุงดูแลรักษาน้อยไม่ยุ่งยาก
 

 

ชุดปั๊มน้ำพร้อมแผงโซล่าเซลล์และชุดโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์
 

ชุดแผงโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สามารถติดตั้งด้วยตนเองแม้ไม่มีความรู้ทางด้านไฟฟ้า อุปกรณ์ในแต่ละชุดจะประกอบไปด้วย แผงโซล่าเซลล์ โซล่าชาร์จเจอร์ แบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์ หรือ ตัวแปลงไฟ ส่วนอุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้งาน เช่น ปั๊มน้ำเพื่อสูบ หลอดไฟแสงสว่าง หรือ อื่นๆ สามารถสอบถามได้จากวิศวกร hot line ได้เลยครับ
 

ปั๊มน้ำดีซี 24,480 ลิตร
พลังงานแสงอาทิตย์

ชุดสูบน้ำไกล 70 เมตร
พร้อมแผงโซล่าเซลล์

ปั๊มน้ำ 15,000 ลิตร
พร้อมแผงโซล่าเซลล์

ปั๊มน้ำ 17,500 ลิตร
พร้อมแผงโซล่าเซลล์ 

โซล่าปั๊ม

"ปั๊มน้ำ" มีพัฒนาการเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ เหมาะสำหรับการใช้ภายในบ้าน คือ ทันทีที่เปิดก๊อกปั๊มน้ำจะทำงานอัตโนมัติ พอปิดก๊อกปั๊มก็หยุดทำงาน

ปั๊มจุ่มหรือปั๊มแช่ เหมาะสำหรับการดึงน้ำ เช่น ดึงน้ำท่วมบ้าน ดึงน้ำจากบ่อ มีให้เลือกหลายขนาดตามความเหมาะสมกับงาน

ปั๊มหอยโข่ง เหมาะกับการดึงน้ำเก็บใส่ถัง ส่งน้ำไปไกลๆ หรือดึงน้ำขึ้นไปบนอาคารสูงๆ เหมาะกับการใช้งานต่อเนื่องนานๆ

ปั๊มกึ่งอัตโนมัติ จะคล้ายๆ กับปั๊มอัตโนมัติ แต่เราต้องเปิด-ปิดสวิทช์ หรือเสียบปลั๊ก-ถอดปลั๊กใช้งานเอง ซึ่งไม่ค่อยเป็นที่นิยม

เมื่อมีการใช้งานแล้วก็ควรจะมีวิธีการดูแลรักษาให้ถูกวิธีเพื่อที่จะได้ยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีการดูแลรักษาที่แตกต่างออกไป โดยเราสามารถแบ่งการดูแลบำรุงรักษาออกเป็น 3 ระยะ คือ การตรวจประจำวัน เช่น วัดอุณหภูมิ ดูการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า การตรวจประจำเดือนหรือทุก 6 เดือน เช่น การเติมน้ำมัน เติมไขให้ที่รองลื่น และการตรวจประจำปีเช่นการตรวจเช็คเพลา เกจ์วัดค่าต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้แล้วเลือกปั๊มน้ำและขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณได้อีกด้วย

คุณสมบัติของโซล่าปั๊ม

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump) เป็นระบบสูบน้ำจากบ่อหรือน้ำบาดาล เหมาะสำหรับในที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเพื่อใช้ในการเกษตร ออกแบบตามความต้องการนำไปใช้งาน โดยมีอุปกรณ์หลักๆ ที่ต้องใช้คือ SUBMERGE PUMP, INVERTER, และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หลักการทำงานคือเมื่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์รับแดดจะทำงานทันทีโดยส่งผ่านกระแสไฟฟ้าที่ได้เข้าสู่เครื่องแปลงไฟและทำการจ่ายให้กับตัวปั้มอีกที และตัวปั้มจะหยุดทำงานเองถ้าน้ำในแหล่งจ่ายน้ำแห้งหรือไม่มีพลังงานพอเช่นเวลาหลังอาทิตย์ตกดิน การสูบน้ำโดยใช้แผงโซล่าเซลล์แบบต่อตรงไปยังปั๊มน้ำเพื่อใช้งานในการสูบน้ำจากบ่อบาดาล บ่อเก็บน้ำ สระน้ำแล้วนำไปเก็บไว้บนถังพักน้ำที่อยู่บนที่สูง หรือหอน้ำ เป็นวิธีการที่นิยมกันมากเพราะง่ายและประหยัดเพราะสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้บางส่วนจากไม่ต้องใช้ตัวชาจท์และไม่ต้องมีแบตเตอร์รี่ และไม่ต้องใช้ อินเวอร์เตอร์ ตัวแปลงไฟจากแบตเตอร์รี่ 12V./24V.DC.เป็นไฟบ้าน 220 V. AC.) การซ่อมบำรุงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวปั๊ม และ ความถูกต้องเหมาะสมของการติดตั้งรวมถึงสภาพของก้นบ่อถ้ามีทรายไหลเข้ามาปั๊มจะสึกหรอเร็ว

ปั๊มน้ำโซล่าเซล
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

Solar pump inverter อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ ปั๊มน้ำ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์  ปั๊มน้ำ  solar pump inverter ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์  solar pump inverter อินเวอร์เตอร์ขับปั๊มน้ำไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ประสิทธิภาพสูง ราคาโรงงาน พร้อมบริการหลังการขาย

พร้อมออกแบบระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ครบวงจรทั้งปั๊มน้ำดีซีและเอซี

โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ (solar pumping inverter)  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในะระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ โดยทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากแผงโซ่ล่าเซลลล์ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อจ่ายให้กับปั๊มน้ำชนิดเอซี AC โดยปั๊มน้ำแบบชนิด AC มีทั้งแบบที่เป็น

1.ปั๊มน้ำเอซี AC 220 VAC  single phase เฟสเดียว 

2.ปั๊มน้ำเอซี AC 220 VAC 3 Phase  3 เฟส

 2.ปั๊มน้ำเอซี AC 380 VAC 3 Phase  3 เฟส

ในการเลือกโซล่าอินเวอร์เตอร์ (solar pumping inverter) ควรเลือกขนาดที่เหมาะสมกับกำลังวัตต์หรือแรงม้าของปั๊มน้ำ เพื่อให้โซล่าอินเวอร์เตอร์สามารถสตาร์ทปั๊มน้ำให้สามารถทำงานได้ในตอนเริ่มต้นการทำงานและสามารถจ่ายไฟให้กับตัวปั๊มน้ำได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ปัจจุบันมีการนำโซล่าอินเวอร์เตอร์ (solar pumping inverter) มาใช้งานกันอย่างหลากหลาย ทั้งในการขับมอเตอร์  ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร  ฟาร์ม  ทำนา ทำสวน ระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน  ระบบสูบน้ำบาดาล   ระบบสูบน้ำด้วยพลังงงานแสงอาทิตย์ขึ้นที่สูง

 

 

Solar  Pumping  Inverter   สูบน้ำไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ แบบ 220v   3 phase

 

INVTโซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ solar pump inverter

INVTโซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ solar pump inverter สุดยอดอัจฉริยะ สูบน้ำไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

ใช้แผงโซล่าเซลล์น้อย ราคาโรงงาน พร้อมบริการหลังการขาย

INVT  โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ สามารถขับปั๊มน้ำสำหรับแบบ 1 เฟส 220VAC  และ อีกทั้ง ยังสามารถขับ มอเตอร์ปั๊มน้ำ แบบ 3 เฟส  220 VAC อีกด้วย

-INVT Solar pumping inverer สามารถต่อใช้งานกับมอเตอร์ปั๊มน้ำ แต่ต้องไม่เกินกำลังของอินเวอร์เตอร์

-INVT Solar pumping Inverter  มี IP 65 สามารถติดตั้งในที่ร่ม หรือ กลางแจ้งได้ส่วนมากจะเป็นที่นิยมติดตั้งไว้ใต้แผง

โซ่ล่าเซลล์

**ทนต่อสภาพแวดล้อมกลางแจ้งและทนต่อสภาพอากาศที่มีการเปลียนแปลงบ่อย

-INVT Solar pumping Inverter มี  terminal แบบ Quick  connect (เข้าหัวคอนเน็กเตอร์แล้วเสียบต่อได้เลย)สามารถติดตั้งได้ง่าย สะดวก  รวดเร็ว ประหยัดเวลา

-มี Function AC  by pass สามารถต่อเข้าไฟสายส่งของการไฟฟ้านครหลวงหรือส่วนภูมิภาค ไฟจากเครื่องGenerator หรือ เครื่องปั่นไฟ

**มี Optionอัจจริยะ  ตรวจสอบระดับน้ำ และ สตาร์ท/หยุด เครื่องเจนเนอร์เรเตอร์ หรือ เครื่องปั่นไฟ

-ใช้ไฟโวลต์เริ่มการทำงานไม่สูงและรองรับโวลต์อินพุทได้กว้างมากขึ้น

-สามารถต่อใช้งานรองรับกับแผงโซล่าเซลล์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น แบบ โมโนคริสตัลไลน์ , โพลีคริสตัลไลน์, แผงแบบอมอฟัส,Thin film

-ควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิตอล

-สามารถปรับความเร็วควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำได้

-มีฟังก์ชั่นป้องกันการกระชากของมอเตอร์ตอนสตาร์ท (Soft start motor)

-มีหน้าจอการทำงานแบบ LED และ LCD  แสดงผลการทำงาน

-มีฟังก์ชั่่นป้องกันแรงดันเกินพิกัด

-มีฟังก์ชั่่นป้องกันกระแสเกินพิกัด

-มีฟังก์ชั่่นป้องกันโหลดเกิน (Over load)

-และ ฟังก์ชั่นอื่่นๆอีกมากมาย ให้ได้เรียนรู้ ศึกษา

Growatt โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ solar pump inverter

ใช้ไฟฟ้าในการสตาร์ตต่ำ มีช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่กว้าง สามารถปรับและตั้งค่าช่วงความเร็วของปั๊มอย่างอิสระ มีฟังก์ชั่นทำงานแบบเงียบ,ป้องกันกระแสไฟเกิน,กระแสเกิน,กระแสเกินพิกัด ฟังก์ชั่นการป้องกัน ฯลฯ สามารถใช้ได้กับมอเตอร์หลายรูปแบบ สามารถใช้ได้กับไฟฟ้าในอาคารและเครื่องปั่นไฟ มีโมดูลการตรวจสอบระดับน้ำสำหรับปิด/เปิดเครื่อง

 

Powtran โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ solar pump inverter อัจฉริยะ

สูบน้ำไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ติดตั้ง ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย  ราคาโรงงาน พร้อมบริการหลังการขาย Solar  Pumping  Inverter   สูบน้ำไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ แบบ 220v   3 phase

สินค้า
ปั๊มน้ำดีซีพลังงานแสงอาทิตย์, ขายปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำดีซี 24480 ลิตร พลังงานแสงอาทิตย์

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 180W, ขายปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 180W 24V ขนาด 2 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
ชุดสูบน้ำไกล 70 เมตร, ขายปั๊มน้ำ

ชุดสูบน้ำไกล 70 เมตร พร้อมแผงโซล่าเซลล์

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 250W, ขายปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 250W 24V ขนาด 2 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ 15000 ลิตร, ขายปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ 15000 ลิตร

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 370W, ขายปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 370W 48V ขนาด 2 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
ปั๊มน้ำไม่ใช้แบตเตอรี่, ขายปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำ17500 ลิตรไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 550W, ขายปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 550W 48V ขนาด 2 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
Solar pump inverter อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์, ขายปั๊มน้ำ

ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ ปั๊มน้ำ solar pump inverter ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 750W, ขายปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 750W 48V ขนาด 2 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
INVTโซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ solar pump inverter, ขายปั๊มน้ำ

INVTโซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ solar pump inverter INVTโซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ solar pump inverter สุดยอดอัจฉริยะ สูบน้ำไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 120W 24V, ขายปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 120W 24V สูบลึก 16 เมตร ขนาด 3 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
Growatt โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ solar pump inverter, ขายปั๊มน้ำ

ใช้ไฟฟ้าในการสตาร์ตต่ำ มีช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่กว้าง สามารถปรับและตั้งค่าช่วงความเร็วของปั๊มอย่างอิสระ

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 180W 24V, ขายปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 180W 24V สูบลึก 22 เมตร ขนาด 3 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
Powtran โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ solar pump inverter, ขายปั๊มน้ำ

Powtran โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ solar pump inverter อัจฉริยะ สูบน้ำไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ติดตั้ง ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย

สอบถาม
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 120W 48V, ขายปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 120W 48V สูบลึก 22 เมตร ขนาด 3 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว

สอบถาม
การรับรอง
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ:
ผู้จัดการ
ปีที่เข้าร่วม:
12 พฤศจิกายน 2556
ติดประกาศออนไลน์:
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท:
Sunergytech
สถานที่ตั้งบริษัท:
89/2 ซอย นวมินทร์ 74 แยก 1-9-6 ถ.นวมินทร์-รามอินทรา คลองกุ่ม บึ่งกุ่ม 10240
ประเทศ/เขต:
ไทย, กรุงเทพมหานคร
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
Sunergytech
ผู้ติดต่อ:
ผู้จัดการ
ที่อยู่:
89/2 ซอย นวมินทร์ 74 แยก 1-9-6 ถ.นวมินทร์-รามอินทรา
ตำบล:
คลองกุ่ม
อำเภอ/เขต:
บึ่งกุ่ม
จังหวัด:
กรุงเทพมหานคร
ประเทศ:
ไทย
รหัสไปรษณีย์:
10240
โทรศัพท์:
02 101 8991
โทรสาร:
02 101 8991
มือถือ:
0615455353
0628800125
0922482637
ไลน์ไอดี: